Logopedie en stemtherapie

Algemene logopedie

Onderzoek en behandeling van:

  • articulatieproblemen (fonetische en fonologische problemen)
  • taalproblemen (vertraagde taalontwikkeling en taalonwikkelingsstoornis)
  • leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie en algemene leermoeilijkheden)
  • afwijkend mondgedrag
  • neurologische problemen (afasie, dysartrie, dysfagie, verbale apraxie)

 

Stemtherapie en stemcoaching

Stemtherapie:
Behandelen van stemproblemen zoals stemplooiverlamming, stembandknobbels, onvolledige sluiting, cyste, pre- en postoperatief, …

Ook mensen met een dysartrie (spierziekte, parkinson,…) die hierdoor stem- en articulatieproblemen ondervinden kunnen hier terecht.

Stemcoaching:
Optimaliseren en beheersen van de stem voor professionele stemgebruikers zoals leerkrachten, presentatoren, …

Mensen met kaakgewrichtsklachten kunnen hier ook terecht.

Workshops en kampen

Daarnaast worden ook workshops en kampen georganiseerd. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer info.

Workshops kunnen ook op vraag georganiseerd worden voor groepen (bijvoorbeeld: gezond stemgebruik, stemgebruik voor leerkrachten/ beroepsspreker, ademhaling, …)
Neem contact op voor meer informatie.

Close