Team

 

Foto Hanne Demeulenaere

Hanne Demeulenaere

Vanuit mijn interesse voor het ondersteunen en begeleiden van mensen waren de opleidingen logopedie en orthopedagogie een logische keuze. Ik ben afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan Arteveldehogeschool te Gent. Daarna heb ik gestudeerd aan Vives in Kortrijk en behaalde ik mijn diploma bachelor in de orthopedagogie. Ik ging aan de slag in een groepspraktijk in Kortrijk. Door mijn gedrevenheid in het beroep koos ik ervoor om ook mijn eigen praktijk te beginnen in mijn geboortedorp Boezinge. De praktijk verhuisde later naar Langemark (Sint-Juliaan). Respect, vertrouwen, open communicatie, empathie en een positieve ingesteldheid zijn basiswaardes die ik meegeef aan de cliënten maar ook aan mijn zoon. Naast het werkveld is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Daarom volg ik geregeld bijscholingen. Daarnaast ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de wettelijk erkende beroepsvereniging voor Vlaamse logopedisten. De praktijk is ook een stageplaats voor studenten logopedie uit de Arteveldehogeschool Gent.

Behandeling van:

 • taalproblemen
 • leerproblemen
 • stemproblemen (specialisatie)
 • articulatieproblemen
 • afwijkende mondgewoonten = OMFT (specialisatie)
 • neurologische problemen: dysartrie

 

Opleidingen:

 • bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool Gent (afstudeerjaar 2012)
 • bachelor in de orthopedagogie, Vives Kortrijk (afstudeerjaar 2014)

 

Studiedagen en bijscholingen:

 • Basiscursus OMFT – oromyofunctionele therapie, Peter Helderop (2020)
 • vibrant voice technique, Gert Leunen (2019)
 • mind the voice opleiding voor de stemtherapeut, mind the voice Sint-Amands (2019)
 • Begrijpend lezen remediëren bij kinderen , Vives Brugge (2018)
 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren, Sig vzw. Gent (2017)
 • Gentse dag van de stem, AZ Maria Middelares Gent (2017)
 • Sprint cursus voor logopedisten, Jabbla Gent (2016)
 • het M-decreet: Wat betekent dit voor de logopedist?, Arteveldehogeschool Gent (2015)
 • Spelling succesvol aanpakken bij dyslexie en ernstige spellingproblemen, Eureka Leuven (2011)
 • cursus Nederlands met gebaren, Sig vzw. Gent (2011)

 

Foto Stephanie Breugelmans

Stéphanie Breugelmans

Toen ik mijn studiekeuze moest maken in het middelbaar wist ik maar één ding zeker: ik wil mensen helpen. In nauw contact staan met mijn medemens en het gevoel hebben dat ik bijdraag aan hun levenskwaliteit is voor mij zeer belangrijk. Verder is mijn interessegebied altijd ruim geweest, gaande van biologie tot taalkunde. Logopedie omvat dit allemaal, dus de puzzelstukjes vielen dan snel in elkaar. In januari 2019 studeerde ik af als master in de logopedie aan de KU Leuven. In onze maatschappij staat communicatie centraal, zowel schriftelijk als mondeling. Ik zie het dan ook als mijn missie om deze bij mijn cliënten te verbeteren of te herstellen, zodat niemand uit de boot valt. Naast het aanpakken van uw hulpvraag, vind ik het belangrijk om een luisterend oor te bieden en oog te hebben voor de ruimere context.

Behandeling van:

 • taalproblemen
 • articulatieproblemen
 • leerproblemen
 • neurologische communicatiestoornissen: afasie, dysartrie, verbale apraxie (specialisatie afasie)

 

Opleiding:

 • master in de logopedische en audiologische wetenschappen, KU Leuven (afstudeerjaar 2019)
Close